Kursen behandlar 1900-talets och det tidiga 2000-talets visuella konst- och bildkultur. Den uppmärksammar även massmediabildens utbredning samt nya medier inom samtidskonsten. Konstbildens mångfaldiga uttryck och innebörd betonas och begrepp som modernism och postmodernism samt genusrelaterade och globala perspektiv studeras. Kursen ingår som delkurs i Konst- och bildvetenskap I, men kan också studeras som fristående kurs.