På den här kursen studerar vi kvinnliga konstnärer under surrealismen - bland andra Frida Kahlo, Dorothea Tanning, Greta Knutson Tzara, Claude Cahun och Meret Oppenheim. Vi undersöker hur de använde surrealismens uttryck och möjligheter, och på vilket sätt deras konst kan tolkas. Vi diskuterar även på vilket sätt de utforskade och utmanade den traditionella konstnärsrollen i ett yrke som under deras livstid fortfarande var mansdominerat. Vi använder begrepp som makt, klass, genus och etnicitet för att förstå hur konsthistorieskrivningen om modernismen i allmänhet och surrealismen i synnerhet förhållt sig till kvinnliga konstnärer. Vi avslutar kursen med en exkursion till det danska konstmuseet Louisiana norr om Köpenhamn för att se utställningen ""Fantastic Women: Surreal Worlds from Meret Oppenheim to Frida Kahlo" (på danska "Fantastiske kvinder: surreelle verdener fra Meret Oppenheim til Frida Kahlo").