Kursen är konstnärlig och ger en introduktion till ämnet kreativt skrivande. Tyngdpunkten ligger på studenternas eget skrivande. I kursen genomförs berättartekniskt inriktade uppgifter och de studerande utformar också en sammanhängande skönlitterär text som utvecklas i samråd med undervisande lärare. Denna kan vara en novell, en diktsvit eller utkastet till ett avsnitt ur en roman beledsagat av en plan för det samlade romanprojektet. Parallellt läses skönlitterära texter för att stärka de studerandes eget skrivande.