Kursen integrerar lyrikläsning, litteraturhistoriska perspektiv och eget skrivande. Litteraturvetenskaplig kunskap stödjer det praktiska skrivande och det praktiska skrivandet ska vara ett sätt att experimentera med och fördjupa teoretisk kunskap. Utifrån samtida svensk lyrik gör kursen nedslag i relevant litteraturhistoria. Kursen ger allmän orientering om lyrisk form och lyrikanalys men inbegriper också praktiska skrivövningar.