Kursen introducerar grundläggande förhållningssätt till kulturarv i samhället idag. Frågor som tas upp är kulturarv i relation till värde, autenticitet och olika sociala och politiska konflikter och identiteter historiskt och idag. Kursens inriktning och exempel berör såväl internationella som nationella teman, och exempel hämtas från internationella och svenska sammanhang. Kursen förmedlar kunskap om praktiska verksamheter som rör kulturarv. Olika typer av arbetsplatser och karriärvägar inom kulturarvssektorn vid museer, länsstyrelser och privata företag introduceras och presenteras utförligt. En exkursion och flera studiebesök ingår.