Nybörjarkurs II bygger på kunskaperna från den föregående (Nybörjarkurs I). Här står dock originaltexter i centrum. Till dessa ges kompletterande formläre- och syntaktiska genomgångar och fortlöpande kommentarer. Det centrala blir att kunna tolka de nya texterna, som spänner från klassiskt latin (Caesar och Cicero) till medeltida texter (Einhards biografi om Karl den store) och nylatin (Linné). Texternas litterära och kulturella bakgrund introduceras och diskuteras.