Kursen behandlar introducerande barn- och ungdomslitteratur och dess historia, med tonvikt lagd på 1900-tal och samtid. Modeller för litteraturanalys och litteraturvetenskaplig terminologi, i synnerhet den som förekommer på det barnlitteraturvetenskapliga området, introduceras. Kursen innehåller också närstudier av ett antal texter. Kursen kan läsas fristående eller ingå som delkurs 1 i 1LI100 Barn- och ungdomslitteratur, 30 hp.