Kursen studerar barnets roll i och relation till skräckfantastik. Den behandlar i första hand fiktion från 1900-talet och 2000-talet men berör även tidigare influenser. Kursen är tematiskt strukturerad och berör frågor om barnets möte med skräckfantastik, barnets roll i skräckfantastik samt barn, skräckfantastik och påverkan. Studenten får bland annat läsa texter av forskare inom området som representerar olika ståndpunkter och ges därefter tillfälle att diskutera dessa med övriga kursdeltagare.