Efter kursen ska du förstå och hantera digital stillbildsteknik; kamera, ljusteknik och bildbearbetning, kritiskt kunna använda grunderna för bildsemiotik. Perspektiven rör sig mellan populärkultur, konstvetenskap, reklamkommunikation och medierad kommunikation. Du erhåller kunskap om professionell medieproduktionsmetodik och berättarteknik i uttrycksformen stillbildsfoto.