Lär dig skapa bra 360-video! Du kommer under kursen att arbeta med egen 360-videoproduktion, där du praktiskt utforskar berättandet i en ny medieform, samtidigt som du lär dig teorier om mediet och dess förutsättningar. Kursen är en introduktion där vi diskuterar och analyserar 360-videons olika användningsområden och ett sfäriskt bildberättande. Du kommer under kursen att få koll på 360-videoteknik och produktionsmetoder inom planering, inspelningsarbete, redigering och distribution.Kursen består av tre fullspäckade 2-dagarsträffar dagtid (v.13, 15 och 18), en avslutande heldagsträff (v.22), videoföreläsningar eftermiddag/kvällstid (v.16 och 17) och eget arbete under handledning.