Kursen syftar till att med statistisk metodik, ge förmåga att sammanställa, beräkna samnafattande mått och presentera olika slag av datamaterial. Syftet är också att ge förmåga att göra enklare sannolikhetsberäknigar samt på basis av statistisk bedömningsmetodik, dra slutssatser om okända egenskaper hos olika typer av populationer.