Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i olika typer av regressionsanalys, elementär tidsserieanalys samt kvantitativa prognosmetoder.