Kursen innehåller följande delar:TräslagskännedomTrädet, veden och fiberns byggnad och anatomiska egenskaperVedens och fiberns kemiska, fysikaliska och tekniska egenskaperVirkets lagring, hantering och beständighetsfrågorVirkets kvalitetssortering och mätningTrämekanisk förädling och virkets användningMassa- och pappersprocessernaSkivtillverkning och användningRekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk.