Kursens innehåll inriktar sig på att ge färdigheter för skogsföretagande inom ramen för förvaltning/utveckling av skogsfastighet, skogsentreprenad och liknande företagsamhet för nyttiggörande av skogsresursen på olika sätt. Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk.