Kursen avser att ge kunskaper om hur underlag för skoglig planering tas fram, bearbetas och presenteras. De studerande ska efter genomgången kurs ha kunskap om hur en skogsbruksplan framställs med moderna hjälpmedel och kunna tolka planens innehåll. Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk. Två obligatoriska träffar, varav en fältvecka.