Kursen omfattar grundläggande 3D-representationer och 3D-programmering i OpenGL samt avancerade renderingstekniker såsom strålföljning, radiosity och texturhantering. Vidare behandlas grafiska filformat och animering samt speciella representationer såsom fraktalytor, partikelsystem och olika fysikaliska modeller.