Kursen omfattar följande moment: Strategisk anläggningsplanering Produkt-, process- och planeringsutformning Flödes-, utrymmes- och verksamhetssamband Personalbehov Materialhanteringssystem Dispositionsplaneringsmodeller och utformningsalgoritmer Utveckling av alternativa anläggningsplaner Utvärdering och val av alternativa anläggningsplaner