Kursen omfattar följande moment:Strategisk anläggningsplaneringProdukt-, process- och planeringsutformningFlödes-, utrymmes- och verksamhetssambandPersonalbehovMaterialhanteringssystemDispositionsplaneringsmodeller och utformningsalgoritmerUtveckling av alternativa anläggningsplanerUtvärdering och val av alternativa anläggningsplaner