Inköp och försäljning inom skogsbruket. Hur påverkar relationer och personliga möten säljprocessen? Kursen riktar sig till dig som arbetar eller ska arbeta med inköp och försäljning inom skogsbruk, till exempel som inspektor, virkesinköpare eller förvaltare.