Kursen ges i det andra året av mastersprogrammet Hållbar konstruktionsteknik. Den omfattar balkteorier enligt Bernoulli-Euler och Timoshenko, teori för vridning enligt St Venant och Vlasov samt teori för att analysera instabilitetsfenomen för balkar. Den ger insikt i, och förmåga att analysera, t.ex. hur tunnväggiga balkar beter sig vid belastning, hur spänningar kan beräknas och hur buckling och vippning kan förhindras. Kursen täcker många fenomen som vanligen inte behandlas i grundkurser i byggnadsmeknik men som yrkesverksamma konstruktörer måste ha god kännedom om.