Kursen ger kunskap om programmering med fördefinierade komponenter. Den behandlar även fördelar och nackdelar med denna programutvecklingsansats.