Kursen är avsedd som en introduktion till examensarbetet och tar upp ämnen som typiskt studeras i examensarbeten. Även numeriska inslag kan ingå.