I kursen läses texter som kan anses vara representativa för olika typer av självbiografiskt skrivande, vilket möjliggör en diskussion av genrebegreppet och den därtill hörande gränsdragningen mellan verklighetsskildring och fiction.