Den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa, välbefinnande och som prevention vid olika sjukdomstillstånd. Kursen kan ingå som en fördjupningskurs i magisterexamen i idrottsvetenskap/idrottsmedicin.