Kursen ger fördjupade kunskaper om styrketräningens hälsofrämjande effekter sett ur ett livslångt perspektiv. Den belyser hur styrketräning kan användas för prestationsförmåga, prevention och behandling av sjukdomstillstånd/skador. Kursen kan ingå som en fördjupningskurs i magisterexamen i idrottsvetenskap/idrottsmedicin.