Den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om naturens påverkan på kroppen och hälsan. Kursen riktar sig mot den som vill lära sig mer om framförallt fysiologiska effekter av naturmöten samt om och hur naturmöten och friluftsliv används, och kan användas, i hälsopromotivt arbete. En stark forskningsanknytning präglar kursen som kan ingå som en fördjupningskurs i magisterexamen i idrottsvetenskap/idrottsmedicin.