Kursen erbjuder fördjupade studier av konst i offentliga rum. Tyngdpunkten ligger på samtiden, men vi gör också historiska tillbakablickar för att följa hur debatter, diskussioner och teoribildning format området från modernismen till idag. Delmomenten har rubrikerna Offentlig konst: poetiska och politiska perspektiv, Plastspecifik konst i offentliga rum, Deltagande och engagemang: offentlig konst som social rörelse samt Offentlig konst som minne och monument. Kursen ges på distans via nätet. Undervisningen bygger på inspelade föreläsningar och seminariediskussioner som förs skriftligt i digitala seminarier.