Hur kan vi se på konst tillsammans? Kursen Konstpedagogik I är en kurs på avancerad nivå. Den är utvecklad för dig som vill diskutera konst utifrån pedagogiska perspektiv i allmänhet och samtidskonstens transformerande potential i synnerhet. Du utvecklar dina pedagogiska färdigheter genom att diskutera praktik och teori. Kursen avslutas med att du planerar och iscensätter ett konstpedagogiskt moment med skolelever eller annan publik.