Kursen presenterar och diskuterar olika konstvetenskapliga teorier och metoder. Vi ser på och diskuterar aspekter av teori, konsthistoriografi, visuell kultur samt konstens kulturella, sociala och institutionella förändringar. Kursen syftar således till att bredda och fördjupa de teoretiska verktygen i en konst- och visualitetshistorisk praxis. Kursen ges på distans via nätet. Undervisningen bygger på inspelade föreläsningar och seminariediskussioner som förs skriftligt i digitala seminarier.