Kursen presenterar och problematiserar olika konstvetenskapliga verksamheter inom det konst- och bildvetenskapliga fältet med särskild inriktning mot konstkritiska och konstpedagogiska praktiker. Kursen att skapa medvetenhet om hur olika verksamheter genererar olika typer av kunskap och mening. En viktig del av kursen är att studenten kommer i kontakt med olika yrkesområden och deras utövare inom det konstvetenskapliga fältet. Exempel på verksamheter som kursen behandlar är olika typer av museiverksamhet, konstpedagogiska och konstkritiska praktiker, konstmarknaden samt verksamheter på kommunal, landstings- eller statlig nivå.