Kursen erbjuder fördjupade studier av det konst- och bildvetenskapliga fältet i Sverige och internationellt. Den gör historiografiska nedslag i fältets historiska framväxt i och utanför universitetsmiljön och redogör för dess nutida sammansättning. Kursen diskuterar det konst- och bildvetenskapliga fältets metoder och yrkesområden, bland dem konstkritik och konstpedagogik. Kursen ges pa° distans via na¨tet. Undervisningen bygger på inspelade föreläsningar och seminariediskussioner som förs skriftligt i digitala seminarier.