Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i hur man skriver ett filmmanus, såväl enligt den klassiska dramaturgins ramar som utifrån alternativ dramaturgi som bryter mot den klassiska modellen. Särskilt fokus läggs hur man omvandlar en litterär förlaga till film. Under kursen ska varje deltagare skriva två hela kortfilmsmanus, ett enligt den klassiska dramaturgin och ett utifrån alternativ dramaturgi. Utöver dessa två manus ska kortare manusövningar göras, där en del av en novell ska adapteras till filmmanus. Urvalsprov Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen. Urvalsprovet består av följande två delar: 1. Ett synopsis på max 1 A4-sida till en kortfilm på max tio min. Ett synopsis är en beskrivning av handlingen steg för steg från början till slut. Ditt synopsis får bygga på en litterär källa som en roman eller en novell, men det kan också på en egen originalidé. 2. Max 3-4 sidor manustext. Det kan vara manusets inledning, avslutning eller en del av en av berättelsens nyckelscener. Ange var i berättelsen scenen ska tänkas ingå. Format: Times eller Times New Roman, 12. Radavstånd 1,5. Word eller pdf. Texterna skickas som bilagor. Den sökandes namn, sökt kurs och bilagans nummer anges i filens namn. Den sökandes namn anges också i dokumentet. Information om hur du skickar in dina urvalsprov kommer finnas här senast när ansökan öppnar.