Under den här kursen fördjupar du dig i ett självständigt, skönlitterärt arbete i valfri genre. Du väljer själv om du vill arbeta med ett pågående projekt eller börja på något helt nytt. Du skriver även en essä som antingen berör en litterär frågeställning eller som direkt knyter an till ditt projekt eller din skrivprocess.Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning men framför allt i form av kontinuerliga textinlämningar som handledare och kurskamrater sedan ger konstruktiv respons på. Kursen har fyra träffar då samtal om text och konstnärligt skapande står i centrum.Kursen berättigar till konstnärlig magisterexamen.