Urvalsprov Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen. Urvalsprovet ska bestå av en skönlitterär text på 10-12 sidor, en miniessä på temat En plats: Fiktiv eller verklig, 2-4 sidor, och examensarbetet från kurs i eller motsvarande Kreativt skrivande 91-120 hp. Format: Times eller Times New Roman, 12. Radavstånd 1,5. Word eller pdf. Examensarbetet kan skickas i eventuellt avvikande format. Texterna skickas som bilagor. Den sökandes namn, sökt kurs och bilagans nummer anges i filens namn. Den sökandes namn anges också i dokumentet. Urvalsprov mailas till urvalsprov.ks@lnu.se senast 30 april 2018. Skicka från den epostadress du angett på Antagning.se. Ni som inte är färdiga med examensarbetet vid ansökningstidens utgång skickar in detta till samma adress senast den 2 juni.