Kursen behandlar Astrid Lindgrens författarskap och hur barn­ och ungdomslitteraturen växer fram efter andra världskriget ur olika historiska, pedagogiska och litterära förutsättningar. Kursen innehåller också närstudier av ett antal texter ur olika teoretiska perspektiv, såsom genus, intermedialitet, intertextualitet och postkolonial teori. Den studerande får fördjupa sig i hur dessa teoretiska perspektiv kan appliceras på Astrid Lindgrens texter. Den studerande utvecklar också kunskap om efterkrigstidens barn­- och ungdomslitteraturhistoria för att kunna kontextualisera de texter som kursen tar upp.