Den här kursen ger dig de kunskaper som krävs för att förstå grunderna för nya medieformat och möjliggörande teknik, liksom digitala verktyg för hantering av medier. Som en del av den här kursen kommer du att bli introducerad till olika abstrakta representationer av medier, samt olika tekniker för skapande, hållbarhet, leverans och uppspelning av alla typer av medier. De kunskaper och erfarenheter som erhålls under kursen kommer att vara användbara i olika situationer som involverar utveckling och underhåll av Internet-infrastruktur för mediedistribution. Distansinformation Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Teknikinformation: Förutsätter tillgång till dator och Internet samt headset. Behöver kunna installera program på datorn. Övrigt: All övrig undervisning och kommunikationen sker via en Internetbaserad distansplattform.