Denna kurs diskuterar de aspekter som rör ramverk och metoder för utveckling av överallt förekommande och påtagliga användargränssnitt. Vidare så får du lära dig hur man utvecklar och distribuerar påtagliga gränssnitt, genom att använda plattformer för utveckling av högnivåprototyper. Kunskaperna du erhåller i kursen ger dig möjlighet att förstå olika designperspektiv samt de olika särdrag som finns i dessa nya typer av gränssnitt. Distansinformation Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster, om studenten skaffar ett lab-kit. I annat fall krävs att studenten kommer till Växjö för genomförande av laborationer. Teknikinformation: Förutsätter tillgång till dator och Internet samt headset. Behöver kunna installera program på datorn. Övrigt: All övrig undervisning och kommunikationen sker via en Internetbaserad distansplattform.