Syftet med denna kurs är att introducera och på djupet diskutera begrepp och tillämpningar relaterade till den aktuella utvecklingen och forskningsinsatser inom området sociala medier. På denna kurs kommer du att få kunskaper som ger dig möjlighet att förstå, diskutera och förklara den komplexitet som existerar i sociala mediers ekosystem. De kunskaper och färdigheter som erhålls i denna kurs ger dig möjlighet att identifiera och formulera de sociala behov och tekniska krav som ställs för utveckling av innovativa sociala tillämpningar och tjänster. Distansinformation Sammankomster: Inga obligatoriska sammankomster. Teknikinformation: Förutsätter tillgång till dator och Internet samt headset. Behöver kunna installera program på datorn. Övrigt: All övrig undervisning och kommunikationen sker via en Internetbaserad distansplattform.