Kursen är avsedd för dig som arbetar inom socialt arbete med individer, familjer eller grupper. Kursen syftar till att du utifrån ett fördjupat perspektiv skaffar dig kunskaper om vetenskapliga perspektiv, teori- och skolbildningar inom familjeterapeutiskt arbete. I kursen ingår att under handledning kunna bedriva systemisk/interaktionistisk familjeterapi. Kursen motsvarar sk Steg 1-utbildning. För att få behörighet till den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen krävs att du på eget initiativ deltar i egenterapi. Kursen kan ingå som en del i en masterexamen vid Linnéuniversitet.