Kursen är avsedd för dig som arbetar med familjer inom socialt behandlingsarbete. Syftet med kursen är at du ska vidga dina perspektiv på familjeterapeutiskt arbete genom att fördjupa dina kunskaper om olika aktuella teori- och skolbildningar.I kursen ingår att under handledning bedriva systemisk/interaktionistisk familjeterapi.Kursen motsvarar sk Steg 1-utbildning.För att få behörighet till den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen krävs att du på eget initiativ deltar i egenterapi. Kursen kan ingå som en del i en masterexamen vid Linnéuniversitet.