Kursen tar studenterna igenom några av de vanligaste analytiska verktygen för analys av kvantitativ och kvalitativ data (t.ex. SPSS, AMOS, MAXQDA, ArcGIS) och tolkning av resultat. Studenterna arbetar med verklig data och/eller analyserar egen projektdata.