Detaljhandel och service management erbjuder ett brett spektrum av marknadsförings- och ledarfärdigheter, med ett starkt fokus på detaljhandeln och tjänstesektorn. Du lär dig om konsumentbeteende, juridik, ekonomi och redovisning. Som student på programmet blir du en del av en intensiv inlärningsmiljö, som kombinerar djup akademisk kunskap med banbrytande forskning och nära kontakter med företag. Som student kommer du att utveckla förmågor inom ledarskap och kommunikation och få en ingående kännedom om en rad verktyg för affärsanalys. Dessutom erbjuds du möjlighet att praktisera på ett företag inom detaljhandels- eller tjänstesektorn. Här får du möjlighet att uppleva en verklig företagsmiljö och tillämpa begrepp och metoder som du har lärt dig i utbildningen. Du kan även välja att studera utomlands under en termin på ett av våra partneruniversitet i Europa, USA och Asien. Detaljhandel- och tjänsteföretag omprövar sina affärsstrategier för att klara utmaningar som drivs av globaliseringen, teknologin och en ny typ av konsumenter. Denna dynamiska affärsmiljö kräver en hög nivå av professionalism och enastående färdigheter inom kundservice. Som student på Detaljhandel och service management blir du rustad för att både möta branschens behov och utveckla den. Programmet ges på svenska, men flera av kurserna ges på engelska.