Grundlärarexamen ges med tre inriktningar: fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt grundskolans årskurs 4-6. Fritidshemmet är en frivillig del av undervisningsväsendet och utgör en del av grundskolans pedagogiska verksamhet före och efter skoltid för barn i åldrarna 6-12 år. Det här programmet vänder sig till den student som vill utbilda sig till grundlärare i fritidshem och har minst tre års erfarenhet av pedagogiskt arbete i fritidshem på minst halvtid, varav två år sammanhängande. Utbildningen utgår från erfarenhet, kunskap och de färdigheter som studenten har med sig från arbetslivet och bygger på en dialektik mellan praktik och teori.Programmet ges på heltid på distans och fördelas över fyra terminer. Undervisning sker vid obligatoriska undervisningsträffar, varav max fem träffar per år om 2-3 dagar som är campusförlagda. Övervägande sker dessa vid studieort Kalmar, men även träffar vid studieort Växjö kan komma att ske.Studenten ska genom teoretiska och verksamhetsförlagda studier utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att förverkliga fritidshemmets mål och därutöver ger utbildningen behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen (det av studenten valda ämnet) i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-6.Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat omfattar 120 hp och leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem på grundnivå, 180 hp. 60 hp valideras mot yrkeserfarenhet.