Om du vill jobba som fritidspedagog med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. Denna verksamhetsintegrerade utbildning ger dig dessutom mycket praktisk erfarenhet.Programmet ger dig en grundlärarexamen där du inriktar dig mot arbete som fritidspedagog genom att studierna är inom det fritidspedagogiska området. Du lär dig att ta tillvara barns kreativitet och delaktighet samt utmana deras utveckling utifrån olika intressen och förutsättningar. I denna utbildning ingår ett självständigt arbete inom fritidspedagogik. Du studerar centrala kunskaper för lärare, exempelvis läroplansteori, vetenskapsteori, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och utvärdering.I programmet ingår dessutom en valbar kurs på 30 hp i något praktiskt eller estetiskt ämne.Den verksamhetsintegrerade profilen innebär att du under utbildningen ingår i olika lärararbetslag på de utsedda skolorna. Du gör också din VFU på dessa skolor. Din VFU görs i olika perioder som sprids över tid. Den verksamhetsintegrerade profilen ger dig möjlighet att på ett handfast sätt utveckla kunnande och kompetens för att bli en riktigt bra lärare.