Utbildningen vänder sig till dig som har en yrkesutbildning inom ett yrkesområde som återfinns inom gymnasieskolans yrkesutbildning (exempelvis kock, snickare, barnskötare, elektriker) och som har omfattande yrkeserfarenhet och vill bli yrkeslärare. Du arbetar kanske redan som yrkeslärare, men behöver en examen för tillsvidareanställning och lärarlegitimation. I programmet ingår bland annat studier om centrala och generella kunskaper för lärare till exempel utveckling och lärande, läroplansteori, sociala relationer, betyg och bedömning samt ledarskap. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning som integreras i programmets olika kurser. Utbildningen ges som en nätbaserad distansutbildning. Läsåret delas in i tre perioder och studietakten är deltid: höstperiod 50%, vår- och sommarperiod 63%. Därigenom har du möjlighet att bli utbildad yrkeslärare genom två års studier. Schemalagda, obligatoriska träffar genomförs ungefär tre gånger per period, under två eller tre dagar. Dessa träffar förläggs växelvis på campus Kalmar och campus Växjö. Studenterna delas in i mentorsgrupper om 1520 personer. Programmets kurser präglas av ett projekt- och processorienterat arbetssätt, vilket förutsätter samarbete i olika grupperingar. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen förläggs till skolor inom lärosätets partnerområden/VFU-områden eller på egen arbetsplats förutsatt att det finns tillgång till en VFU-plats som är relevant för det/de yrkesämnen som du blir behörig att undervisa i. Andra geografiska lösningar för VFU kan diskuteras. Lärarutbildningen gör dig väl rustad för att bli yrkeslärare inom såväl gymnasieskola som kommunal vuxenutbildning och kan även leda till anställning inom andra samhällssektorer.