Detta masterprogram ger dig en djup förståelse för de marina mikroorganismernas utveckling och mångfald. Utbildningen är forskarförberedande och ger också en allmän kompetens i akvatisk ekologi som kan ge tillträde till arbete på myndigheter och inom privat sektor.