Kursen avser att ge studenten möjlighet att aktivt skaffa grundläggande kunskaper om tillämpad systematisk arbetsmiljöledning.