Efter att ha avslutat denna kurs kommer du att ha kunskap och kompetens för att kunna utveckla säkra och friska arbetsplatser som bidrar till ökad kvalité.