Kursen vänder sig främst till pedagoger som verkar i den svenska skolan och förskolan.