Denna kurs behandlar metoder för att lösa matematiska problem med approximativa metoder, dvs numeriska beräkningsmetoder. I kursen ingår också ett block med grundläggande programmering.